NORSKO

ZÁJEZD OKRUH NORSKO A LOFOTY | ČERVEN - ZÁŘÍ

Doporučujeme pro rodiny s dětmi, pěší turistiku, milovníky kultury a historie, badatele a dobrodruhy
Doprava v ceně pobytu je letecká doprava Prahy - Bergen - Narvik - Praha. V Bergenu na vás bude čekat zástupce cestovní kanceláře, který vás odveze do místa ubytování a provází vás po celou dobu zájezdu.
Popis ČERVEN - ZÁŘÍ:

1. den: Přílet do Bergen, ubytování , prohlídka města

2. den: výletním vláčkem z maličkého FLÅMU na konci Aurlandsfjordu do MYRDALU a poté opět vlakem po trase Flåmsbanen zpět . Flåmsbanen patří k nejúchvatnějším železnicím na světě, překonává výškový rozdíl 864 m. trasa prochází krásnou krajinou plnou strmých kopců, hor, vodopádů, vesniček a skalních útvarů. Vlak zastavuje na 9ti místech, z nichž každé skrývá odlišné panorama, včetně dechberoucího vodopádu Kjofossen. Odpoledne přejezd Laerdalským tunelem, nejdelším silničním tunelem na světě (24,5 km) k Lustrafjordu na ubytování

3. den: národní park Jotunheimen , za ranního rozbřesku výjezd pod Galdhøpiggen, výstup po ledovci na nejvyšší vrchol Norska (2 469m) s místním průvodcem (výstup zhruba 6 hod a je nutné aby byly min.4 osoby.), nebo méně náročná turistická vycházka v překrásné krajině národního parku Jotunheimen , odpoledne překrásný Geirangerfjord s typicky zářivě zelenou barvou, známou Orlí cestou a přes Norddalsfjord dojezd na ubytování

4. den: přejezd věhlasnou Cestou trollů – Trollstigveien , která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi, přejezd do VEVANGU, kde začíná slavná Atlantická cesta (Atlanterhavsvein), úchvatná silnice vede přes ostrůvky Vestlandu, po 12ti nízkých mostech zbudovaných přímo v moři - technický div 20. století s kouzelnými výhledy, dále do KARVAG – rekreační rybářské středisko, ubytování u Bøverfjordu

5. den: královský TRONDHEIM , skanzen Sverresborg, historické centrum, katedrála Nidarosdomen a pevnost Kristiansten, noční přejezd k Severnímu polárnímu kruhu

6. den: Severní polární kruh, zastávka u info centra Polarsirkelsentret. - obchody se suvenýry a pošta, odkud je možné poslat pozdrav, lehká turistika, dále Saltstraumen - za příznivých podmínek lze vidět malström - vířící voda, slapové proudy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého, cesta do přístavu BODØ, hlavního města provincie Nordland, s překrásnou polohou u Saltfjordu, plavba na Lofoty, úchvatné pohledy - hory se zvedají přímo z moře, ubytování v pozdních večerních až nočních hodinách

7. den: souostroví Lofoty a turistika v horách, REINE , vyhlášené nejkrásnějším místem Norska , pěší túra nad městečko, výjimečný panoramatický výhled na lagunu a ostrůvky, pro ostatní např. fakult. vyhlídková okružní plavba lodí s fantastickými pohledy na souostroví, na závěr slavná rybářská vesnice NUSFJORD (UNESCO), návrat na ubytování

8. den: lehká pěší turistika na souostroví Lofoty, návštěva muzea Vikingů, které přibližuje dobu okolo r. 1 120, romantický rybářský přístav HENNINGSVAR, úchvatnou krajinou do KABELVǺGU, ubytování, zde individuálně možnost pěší turistiky

9. den: KABELVǺG, kdysi nejvýznamnější vesnice na Lofotech, prohlídka lofotské „katedrály“, akvárium, krátká prohlídka
města SVOLVAER, jeden ze symbolů města Svolvaergeita (Svolvaerský kozel) – dvourohá hora tyčící se nad městem, souostroví Vesterålen, lehká turistika a příjezd do nejsevernějšího bodu našeho zájezdu do kempu v NARVIKU, prohlídka města, výstup nebo fakult. výjezd lanovkou na Fagernesfjell

10.den Odlet do ČR Z Narviku

UBYTOVÁNÍ:
ubytování v turistických ubytovnách / apartmánech , chatkách

STRAVOVÁNÍ:
bez jídla, možnost vaření

CENA ZAHRNUJE:
– let
- okruh
- ubytování
- jízdenku na Flambahnen
- transport
- průvodce

CENA NEZAHRNUJE:
- cestovní pojištění
- jídlo
- pití
Ostatní vstupy do muzeí atd mimo plán CK

Telefon +420 733 652 397
E-mail info@morabeza.cz
Cena 42 490,-
Více informací

Pojištění:

Zájezd obsahuje povinné pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 sb. proti úpadku; nezahrnuje komplexní pojištění.

Nezávazná rezervace
VIDEOPOZVÁNKA
ČASOPIS PRO TURISTY
PŘÍVOZ
TURISTICKÝ PAS
LODÍ PO ŘECE
VSTUPENKA DĚČÍN
KAM NA OBĚD
MOBILNÍ APLIKACE